Serdecznie polecamy ogólnopolską konferencję Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze, która odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Lublinie (Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” ) i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki
Folkowe”.

Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych
dyscyplin badawczych.
Proponowane zagadnienia:


– geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze;
– ludowy styl artystyczny;
– sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem;
– sztuka w służbie „ludu” – cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm;
– ludowe inspiracje w sztuce współczesnej – etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno;
– literatura chłopska i literatura o chłopstwie;
– ludowy obraz świata w sztuce.


Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy
przesłać
do 30 października 2019 roku na adres: etnobiblioteka2019@wp.pl
.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii,
obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty festiwalowe.


Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.


Komitet honorowy:
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)
Komitet organizacyjny:
Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
Dr Agata Kusto (IM UMCS)
Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)
Sekretarz konferencji:
Mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe
Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo
Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.