POLSKIE SEMINARIUM ETNOMUZYKOLOGICZNE

adres: ul. Rydygiera 11A/62, 01-793 Warszawa

e-mailetnomuzykologia.polska@gmail.com

NIP 525-279-18-60
REGON 383406969

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – dr Weronika Grozdew-Kołacińska
Wiceprezes – dr Dorota Majerczyk
Członek Zarządu – dr Łukasz Smoluch
Skarbnik – mgr Barbara Śnieżek
Sekretarz – mgr Ewelina Grygier