Po dłuższej przerwie rozpoczynamy prace nad 4. numerem czasopisma „Etnomuzykologia Polska”. Prosimy o nadsyłanie artykułów będących pokłosiem wystąpień wygłoszonych podczas VII (Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej)  i VIII (Festiwale i muzyka tradycyjna) Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego. Osoby, które już wcześniej przesłały swoje teksty uprzejmie prosimy o informację czy nie zostały opublikowane w innym miejscu oraz czy nie wymagają aktualizacji. Na teksty czekamy do 15 lutego 2022 r. Zasady ich przygotowywania znajdują się w zakładce Dla autorów. Ponadto informujemy, że począwszy od 4. numeru czasopisma artykuły będą przyjmowane po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji. Teksty wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi, a także wszelkie pytania dotyczące czasopisma prosimy przesyłać na adres czasopismo.ep@gmail.com.