Najstarsze znane nagranie folkloru polskiego pochodzi z 1904 roku. O pierwszych zabytkach fonograficznych dokumentujących polską muzykę tradycyjną w artykule „Najstarsze zabytki fonograficzne dokumentujące polską muzykę tradycyjną. Przegląd źródeł w świetle współczesnych kwerend i badań” pisze Jacek Jackowski

Na zdjęciu pudełko po wałku fonograficznym Edisona, fot. P. Jamski

Etnomuzykologia Polska 1/2016