Artykuł Macieja Kierzkowskiego podsumowuje istniejącą wiedzę na temat orkiestr dętych w korespondencji Chopina, przedstawiając analizę porównawczą słów kompozytora, innych źródeł oraz międzynarodowej literatury muzykologicznej. Fot. Józefat Łukaszewicz, Pierwszy Pułk Strzelców Pieszych (1828), Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zob. Etnomuzykologia Polska 4/2022