2 czerwca miało miejsce walne zebranie Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, podczas którego ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2021-2023.
Odbyły się także wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Nowy Zarząd tworzą:
▪️ Maria Szymańska-Ilnata – prezeska,
▪️ Agata Kusto – wiceprezeska,
▪️ Ewelina Grygier – skarbniczka,
▪️ Monika Kurzeja – sekretarz,
▪️ Mariusz Pucia – członek zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Kinga Strycharz-Bogacz – przewodnicząca, Gabriela Gacek oraz Tomasz Rokosz.