Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na X Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne, które w tym roku zatytułowane jest „(Re)eMigracje. Oswajanie obcości – wyzwanie czy obciążenie współczesnej etnomuzykologii?”. Jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w dniach
19-21 kwietnia 2024 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z programem!

 

PIĄTEK, 19 kwietnia 2024

 

11:00-11:15  uroczyste otwarcie konferencji

dr Józef Zalewski, dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku

dr Maria Szymańska-Ilnata, prezeska Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego

 

SESJA 1 

11:15-11:35 Uwagi porównawcze o etnomuzykologii polskiej i ukraińskiej,
prof. Piotr Dahlig, Uniwersytet Warszawski

11:35-11:55 Problem „swój/obcy” w kulturze obrzędowej Polesia XX wieku: konserwatyzm kobiecego repertuaru „plemiennego” a kreatywność wiejskich skrzypków, prof. Iryna Klymenko, Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna, Mariana Markhel, badaczka niezależna

11:55-12:15 Muzyczne oswajanie sytuacji emigracji i uchodźctwa na przykładzie działalności muzycznej białoruskich imigrantów w Polsce po 2020 roku,
Anastasiya Niakrasava, Uniwersytet Warszawski

12:15-12:35 „Śpiewanie po naszemu” jako tradycja muzyczna pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na przykładzie Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Zabłocia,
dr Agata Kusto, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

12:35-13:00 dyskusja

13:00-14:00 przerwa

 

SESJA 2 

14:00-14:20 „A siostrzyczka z której grupy?”. Zapiski autoetnograficzne, Barbara Śnieżek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

14:20-14:40 Powojenne migracje religijnej tradycji muzycznej – Kresowiacy na Ziemiach Odzyskanych, dr Kinga Strycharz-Bogacz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

14:40-15:00 Muzyka jako medium oswajania przestrzeni i rewitalizacji społecznej Łemków w nowym środowisku osiedlenia po 1947 roku, dr hab. Tomasz Nowak, Uniwersytet Warszawski

15:00-15:20 Migracje i budowanie tożsamości, Anna Florek, badaczka niezależna

15:20-15:40 dyskusja

15:40-16:00 przerwa

 

SESJA 3 

16:00-16:20 Polityczne wymiary migrującej muzyki – od lokalnego do globalnego,
dr Maria Małanicz-Przybylska, Uniwersytet Warszawski

16:20-16:40 Imigracje, emigracje, przesiedlenia. Przemieszczenia ludności
a dziedzictwo i praktyka taneczna wybranych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Kraków i województwo małopolskie,
Krzysztof Hliniak, Uniwersytet Jagielloński

16:40-17:00 Wpływ nowych mediów na repertuar i styl gry muzyków tradycyjnych
w Beskidzie Żywieckim,
Wioletta Jakubiec, badaczka niezależna

17:00-17:20 Wesele jako przestrzeń oswajania tradycji w Internecie, dr Beata Maksymiuk-Pacek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

17:20-17:40 Wisła jako szlak i bariera dyfuzji kulturowej folkloru muzycznego – perspektywa etnogeograficzna, Rafał Miśta, badacz niezależny

17:40-18:00 dyskusja

 

SOBOTA, 20 kwietnia 2024

 

/miejsce: Targowisko Instrumentów, Forteca Kręglickich, ul. Zakroczymska 11/

11:00-11:30 Drewniany flet poprzeczny starego systemu a tradycyjne kultury muzyczne, dr Ewelina Grygier, Uniwersytet Warszawski

11:30-12:00 Kiedy „obce” staje się „swoim”. Klasyfikacja instrumentów muzycznych
w kulturze Minangkabau (Zachodnia Sumatra),
dr Maria Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku

***

/miejsce: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24/

wykład wprowadzający:

13:00-13:40 Muzyka i migracje jako wyzwanie badawcze dla Etnomuzykologii w XX i XXI wieku, dr Arleta Nawrocka-Wysocka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

13:40-13:50 dyskusja

13:50-14:40 przerwa

 

SESJA 4

14:40-15:00 „Pieśni wędrujące” – refleksje o migracji, autonomii i udomowianiu śpiewu „obcego”, dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

15:00-15:20 Tradycje śpiewacze Serbów Dalmatyńskich na przykładzie miejscowości Žegar w północnej Dalmacji, Kacper Siejkowski, Zofia Zaborowska, badacze niezależni

15:20-15:40 Tożsamość w drodze. Obraz alii w Pieśniach Ziemi Izraela, dr Agnieszka Jeż, Żydowski Instytut Historyczny

15:40-16:00 O tradycjach kolędowych Podkarpacia i Małopolski; kolęda, jako muzyczna myśl łącząca wiele terenów i ich tradycji. Kolęda, jako kultura wędrowna, Karolina Patla, Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

16:00-16:20 dyskusja

16:20-16:30 przerwa

 

SESJA 5 

16:30-16:50 Nasze, wasze, wspólne – modele repertuarowe na pograniczu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy etnomuzykologicznej,
dr Agata Krajewska-Mikosz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

16:50-17:10 Etnomuzykolog wobec translokalnego dziedzictwa muzycznego w regionie postmigracyjnym. Rozważania na marginesie Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska,
dr Gabriela Gacek, Uniwersytet Jagielloński

17:10-17:30 Postmigracyjna społeczność a rola animatora muzycznej religijnej kultury na Śląsku, dr Mariusz Pucia, Uniwersytet Opolski

17:30-17:45 dyskusja

17:45 niespodzianka jubileuszowa i koncert zespołu Poniemnie

 

NIEDZIELA, 21 kwietnia 2024

 

wykład wprowadzający:

10:00-10:40 Badacz terenowy jako migrant, migrant jako badacz terenowy, dr Łukasz Smoluch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:40-10:50 dyskusja

 

SESJA 6 

10:50-11:10 Jeszcze Polska nie zginęła – to polka, ale ja gram walec!– tradycje muzyczne i ich przekształcenia wśród Polaków w okolicach Mallet, Rio Claro do Sul
i kolonii Santana w Brazylii,
Magdalena Tejchma, badaczka niezależna

11:10-11:30 Od Galicji do Teksasu (i z powrotem). Etnowędrówki tradycji na przykładzie skrzypka z Teksasu – Briana Marshalla, Jakub Czapla, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:30-11:50 Romowie z gór, dr Dorota Majerczyk, badaczka niezależna

11:50-12:05 dyskusja

12:05-12:20 przerwa

 

SESJA 7 

12:20-12:40 Claiming Authenticity and Performing Blackness during the U.S. Calypso Craze, 1940s-1960s, dr Christopher Ballengee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12:40-13:00 Arabski blues – doświadczenie inności i emigracji w reinterpretacji dwóch tradycji, Aya Al Azab-Ruszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13:00-13:20 Nurt etniczny w muzyce organowej XX wieku u kompozytorów afroamerykańskich, Miłosz Rybarski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

13:20-13:40 W poszukiwaniu utraconych korzeni — tradycyjna muzyka japońska
a (re)konstruowanie tożsamości etnicznej w świetle narracji Amerykanów pochodzenia japońskiego,
dr Maria Wacławik, Maynooth University, Irlandia

13:40-14:00 dyskusja i zakończenie obrad

14:00-14:15 prezentacja na temat działalności ICTMD, dr hab. Tomasz Nowak
i dr Łukasz Smoluch

14:15-14:45 zebranie członków PSE

14:45-15:30 przerwa

15:30-17:00 warsztaty śpiewu z dr Weroniką Grozdew-Kołacińską

15:30-16:30 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Strefa dźwięków”

 

 

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego