Górale kliszczaccy, nazywani także myślenickimi są grupą etniczną polskich Karpat, która nie została gruntownie przebadana przez etnomuzykologów. Tę lukę wypełnia Gabriela Gacek, która prowadzi badania wśród górali kliszczackich. O ich muzyce pisze w artykule „Znaczenie folkloru muzycznego w budowaniu współczesnej tożsamości regionalnej górali kliszczackich”

Na zdjęciu kapela zapraszana na współczesne Tuki w Bogdanówce, wrzesień 2011. Fot. G. Gacek

Etnomuzykologia Polska 1/2016