Pierwszy numer „Etnomuzykologii Polskiej” jest pokłosiem konferencji organizowanych od 2012 roku przez Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne przy współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i ze szczególnym udziałem absolwentów Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych kierowanych przez dr. Tomasza Nowaka.

 

POBIERZ ROCZNIK