Hejnały to charakterystyczne elementy miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mimo swojej wielowiekowej, codziennej obecności, polskie hejnały miejskie nie doczekały się jeszcze obszernej bibliografii. Piotr Dorosz w artykule „Polskie hejnały miejskie. Zarys problematyki” przybliża nam tę ciekawą, nie do końca zbadaną tematykę.

Trębacz gra hejnał na Wieży Mariackiej.

Zdjęcie ze zbiorów NAC (https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/8210/7442b4973fe2548316474fc35f2458be/)

Etnomuzykologia Polska 1/2016