Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo paraliturgiczne. O badaniach poświęconych temu zagadnieniu, prowadzonych w południowo-wschodniej części kraju w latach 2009-2011 pisze Barbara Śnieżek w artykule Nabożeństwo Gorzkich Żalów w opiniach mieszkańców archidiecezji przemyskiej.

Fot. Marcin Drzymała

Etnomuzykologia Polska 1/2016