Z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Ludwika Bielawskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN, wybitnego reprezentanta nurtu antropologicznego w etnomuzykologii polskiej, Autorka przedstawia mniej znane fakty z jego życia i działalności. Artykuł jest oparty na rozmowach przeprowadzonych z Jubilatem oraz udostępnionych przez niego materiałach. Na zdjęciu: prof. Ludwik Bielawski, zbiory prywatne. Zob. Etnomuzykologia Polska 4/2022