Artykuł Joanny Szczepańskiej-Antosik zawiera opis procesu rejestracji muzyki na dorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Autorka omawia różnorodne problemy akustyczne i estetyczne specyficzne dla nagrań muzyki tradycyjnej. Fot. Joanna Szczepańska-Antosik. Zob. Etnomuzykologia Polska 4/2022