Największym zbieraczem pieśni i zagadek z regionu zagórzańskiego był Izydor Kopernicki, zarówno jego spuściznę, jak i wielu innych badaczy i zbieraczy folkloru omawia Dorota Majerczyk w artykule „Ślady folkloru muzycznego Rabki Zdrój i okolic”.

Na zdjęciu Muzyka Rodzinna Ptaków z Ponic, fot. Z archiwum autorki

Etnomuzykologia Polska 1/2016