O wojskowych orkiestrach kratonu w Yogyakarcie, korzystających zarówno z instrumentarium lokalnego jak również europejskiego oraz innych elementach przenikania kultur widocznych w muzyce pisze Dawid Martin w artykule „Muzyczne kontakty kratonu w Yogyaklarcie z Zachodem”

Na zdjęciu orkiestra unen-unen Bregada-Wiribraja, fot. D. Martin

Etnomuzykologia Polska 1/2016