Zachęcamy do udziału w międzynarodowej etnomuzykologicznej konferencji naukowej: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia organizowanej przez Katedrę Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL, która odbędzie się w dniach 15–16 maja 2019 r. w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Collegium Joannis Pauli II, Aula C-1031). Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Program