Zapraszamy do zapoznania się z trzecim numerem czasopisma „Etnomuzykologia Polska”.

Pobierz cały tom lub poszczególne artykuły:

Od Redakcji, s. 7–8

Tomasz Nowak, Etnomuzykologia „piątej generacji”, s. 9–19

Bożena Muszkalska, „E pluribus unum”. Muzyka w dialogu międzykulturowym, s. 20–29

Łukasz Smoluch, Zjawiska spod znaku world music a tożsamość diaspory, s. 30–42

Maria Szymańska-Ilnata, Rodzinny przekaz tradycji muzycznych na Sumatrze, s. 43–55

Barbara Śnieżek, Helena i Wiktor Gołębiowie – twórcy Zespołu Pieśni i Tańca „Familia” w Rudołowicach, s. 56–63

Michalina Janaszak, Karolina Dziubata, Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej, s. 64–74

Katarzyna Zedel, „Muzykańska werwa”. O twórczości i tradycjach muzycznych Adamczyków z Leszczyn, s. 75–90

Marta Wrona, Orkiestra Dęta „Esta” ze Żdżar jako przykład wielopokoleniowej rodziny muzykującej, s. 91–114