Ukazał się drugi numer czasopisma „Etnomuzykologia Polska”. Pobierz cały tom lub poszczególne artykuły:

Od Redakcji,  s. 7

Tomasz Kozłowski, Solon Lekas z wyspy Lesvos – ostatni wykonawca pieśni amanedes, s. 918

Lilianna Sikora, Zofia i Józefa Sordyl – ostatnie polaniorki z Korbielowa, s. 19–33

Irena Rokicka, Między świadomością narodową a lokalną. Polacy Wileńszczyzny,
s. 34
43

Julita Monika Charytoniuk, „Pierwszy wieczór Wielkiej Nocy z Konopielką pójdą chłopcy”– o wiosennych pieśniach życzących z okolic Knyszyna, s. 4456

Iwona Wylęgała, Archiwalne nagrania audio Muzeum Śląska Opolskiego – materiał do badań naukowych oraz działań edukacyjnych, s. 5763

Ewa Retecka, Śląskie tradycje muzyczne Opolszczyzny na przykładzie gminy Ozimek, s. 6474

Gabriela Gacek, Przebojowa tradycja. Rzecz o kreowaniu i promocji ludowych tradycji muzycznych na Dolnym Śląsku, s. 7584

Aleksandra Kleinrok, Znaczenie kinetografii dla polskich badań nad tańcem ludowym, s. 8590

Tomasz Nowak, Funkcje muzyki w polskim kinie żydowskim okresu międzywojennego, s. 9199

Noty o autorach,  s. 100